STILISTI

21CPop Artist
CREATED BY Ashley Hodges

Ashley su za ovaj trend inspirirale poznate Pop Art ikone za koje vjeruje da su sastavni dio Pop Art kulture. Za ovaj je izgled željela stvoriti modernu Marilyn.

21CPop Artist
Ashley su za ovaj trend inspirirale poznate Pop Art ikone za koje vjeruje da su sastavni dio Pop Art kulture. Za ovaj je izgled željela stvoriti modernu Marilyn.
21CPop Artist
CREATED BY Carmelo Abad

Carmelo je Pop Art instalacije smatrao odvažnima, a hirovitima. Želio je da njegova boja i rezovi odražavaju karakteristike tih često duhovitih skulptura.

21CPop Artist
Carmelo je Pop Art instalacije smatrao odvažnima, a hirovitima. Želio je da njegova boja i rezovi odražavaju karakteristike tih često duhovitih skulptura.

IZASCENE

Select a location

Select a language

  • Slovenian